• mon-fri: 08.00 - 17.00
  • 2nd Avenue, Boston

श्री स्वोप्नशील आवधिक मुद्दति बचत

अवधि त्रैमासिक ब्याजदर भुक्तानी बार्षिक ब्याजदर भुक्तानी एकमुष्ट ब्याजदर भुक्तानी
३ महिना ९%
६ महिना १०% १०.५%
१ बर्ष ११% ११.५%
२ बर्ष ११.५%  १२% १२.५%
३ बर्ष १२%  १२.५% १३.५%
४ बर्ष १३% १३.५% १४%
५ बर्ष १३.५% १४% दोब्बर
श्री स्वोप्नशील आवधिक मुद्दति बचत